Địa chỉ Viện KHCN Sáng tạo Việt Nam
Viện Khoa học Công nghệ Sáng tạo Việt Nam
Trụ sở : LK9-38, Tổng cục V, Bộ Công an, Tân Triều, Thanh Trì,  Hà Nội.
Văn phòng làm việc: 134 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024 22 616 777
Email: viensangtao.vp@gmail.com